„4М ЕНЕРДЖИ“ ООД
Енергия към успеха

Телефон: 0878 960 920; 0887 527 823
Email: fourmenergy@gmail.com

4M logo

„4М ЕНЕРДЖИ“ ООД е основана през 2014г. в гр. Варна, като компанията е специализирана в сферата на проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. За кратката си история фирмата има реализирани обекти и изградени съоръжения в енергийния сектор.

Основна насока в нашата работа е консултации в областта на новите присъединявания на производители и потребители на ел. енергия, проектиране и изграждане на автономни соларни системи, извършване на всички видове електрически измервания-разполагаме с мобилна кабелна лаборатория, проектиране и изграждане на кабелни линии и електрически уредби Средно и Ниско на напрежение, както и извършване абонаментно техническо поддържане и обслужване на електрически уредби и съоръжения Средно и Ниско напрежение.

Водещ принцип в работата ни е осигуряване на професионални и икономически ефективни решения в областта на енергетиката. В „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД работят специалисти, притежаващи висока квалификация и дългогодишен професионален опит в енергийният сектор. Дружеството извършва дейността си, като гарантира на своите клиенти бързина и качество при изпълнение на проектите, конкурентни цени и високо ниво на обслужване.